Органи управління

Управління Школою здійснюється засновником в особі управління освіти, яке делегує повноваження управління відділу освіти.
Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.