Попович Марія Степанівна

 Учитель української мови та літератури
Освіта вища Львівський університет ім.І.Франка
Категорія вища Стаж 45 років
Звання вчитель-методист
Відмінник освіти України
Проблема,над якою працює:“ Активні методи роботи
на уроках як чинник виховання творчої особистості.”
Розробки: “ Література, громадянин , нація .”
“ Використання документальних матеріалів на уроках літератури ”
Успішна підготовка учнів до участі в олімпіадах , конкурсах , ЗНО.