Освітня концепція школи Будокан

Освітня концепція Будокану базується на моделі поєднання сучасної фінської освітньої моделі та східної (передусім,Японії та Китая) передачі та здобування знань концепції – ShuHaRi☯️
Shu : Згідно з даною концепцією навчання та виховання у початковій школі (1-4 класи), яке суттєво обмежує свободу дитини, роблячи наголос на організованість та дисципліну: на перше місце виходить беззаперечний авторитет вчителів та батьків.
Слідування – це те слово, яке окреслює зміст навчання і виховання в початковій школі.
Ha : Методи та тактика передачі знань, які застосовуються для середньої школи (учнів 5-9 класів)
Другий ступінь передбачає усвідомлення студентами Будокану доцільності навчання, правил та порядку в суспільстві і включає в собі не тільки класичне отримання, але й здобування та застосування знань. Від студентів Будокану 5-9 класів очікується творча та пошукова активності, здатність до самостійного пошуку потрібної інформації та роботи з нею.
Прорив – це те слово, яке окреслює зміст навчання в середній школі.
Ri : Третя ступінь й разом з тим метод викладання в старшій школі (10-11 класи), котрий передбачає свободу прийняття рішень та особисту відповідальність за кожен крок та кожну дію студента школи Будокан. Вихід за межі того, що студент отримував, навчаючись у середній школі. Для особистих пошуків свого місця в житті
Передбачає візію сформованої особистості, яка знає, що хоче, бачить куди іде, та здатна на самостійні кроки на шляху до здобуття та застосування знань.
Від відчуття дисципліни та усвідомлення своїх обов’язків через творчий пошук до інноваційного вміння творити себе та навколо себе.

Початкова школа (Shu)
Навчальна програма початкової школи – Інтелект України + авторська концепція ЛСЗШ «Будокан» затверджена МОН України.
Оцінювання в початковій школі не повинно бути нижчим оцінки 4 бали (там, де передбачено оцінювання). У початковій школі оцінюється індивідуальний прогрес студента та застосовується принцип індивідуалізації знань. У щоденник не записуються негативні коментарі, щоденник існує для позитивного оцінювання. Оцінки є індивідуальними та конфіденційними. Індивідуалізація оцінювання учнів також полягає у демонстрації прогресу знань та динаміки осягнутих навичок кожної дитини. Якщо дитина добре навчається вона має право асистувати вчителю у будь-який обраний нею день. Будокан приймає внутрішнє оцінювання – накопичувальна відсотково-модульна система (поведінка студентів початкової школи входить до цієї системи оцінювання). Тестування замірів успішності з усіх предметів відбувається двічі на рік, взимку та влітку .
Мовні компетенції на завершення 4 класу
Вважаємо за потрібне при викладанні іноземних мов додати години для кращого засвоєння матеріалу в рамках факультативних, додатково оплачуваних, занять, а саме:
*Англійська мова – рівень A2
1 клас – 2 (+1) год/тиждень
2 клас – 2 (+1 )год/ тиждень
3 клас – 2 год/ тиждень
4 клас – 3 (+1) год/ тиждень
*Китайська – рівень HSK 1
*Японська – рівень N5
1 клас – 1 (+1) год/тиждень
2 клас – 1 (+1) год/тиждень
3 клас – 2 год/тиждень
4 клас – 2 (+1) год/тиждень

*Компетенції з бойових мистецтв на завершення 4 класу
Досягнуті рівні згідно з проведеними атестаціями (двічі на рік) на рівні міжнародних федерацій.
Айкідо – 7-6 кю
Джю-джюцу – 7-6 кю
Кунфу – 5 дзі

Дисципліна та поведінка.
Основним завданням школи на цьому етапі формування особистості є передача загальноприйнятих правил суспільства, базових знань та формування уміння навчатися.
Як на заняттях із бойових мистецтв так і на інших уроках дотримання дисципліни вважається необхідною умовою, за якої можлива якісна передача знань від вчителя учневі. Неприйнятною вважається така поведінка, при якій порушується навчальний процес та яка може призвести до моральної чи фізичної шкоди інших учасників навчально-виховного процесу.
Учням початкової школи забороняється приносити до школи смартфони та планшети. У разі необхідності учень початкової школи може мати мобільний кнопковий телефон, але він буде зберігатися у вчителя протягом навчального дня і видаватися за необхідності.
Згідно традицій Misogi (традиції очищення місця для занять), учні початкової школи беруть участь у чергуванні в їдальні та спільно прибирають свій клас вкінці тижня.
Школа зацікавлена у якнайтіснішій співпраці з батьками студентів, тому відбуваються щомісячні індивідуальні бесіди з приводу успішності дитини та у певні, наперед визначені дні, батьки запрошуються на уроки.

До навчання у 1 класі запрошуються діти не молодші 6.5 років.
Класоводом молодшої школи є проактивна, комунікабельна та легка на підйом, чесна та життєрадісна особистість, що любить дітей і має допитливий розум,тому постійно навчається і вважає свободу творчості своєю життєвою необхідністю.
Компетентності Класовода: цифрова грамотність, англійська мова рівня B1, володіння методиками навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, грамотна українська мова.
Творячи команду висококласних педагогів ми натомість пропонуємо:
перспективу кар’єрного зростання,
можливість реалізації творчого потенціалу в межах позашкільної діяльності,
можливість підвищення кваліфікації у цікавих для людини напрямках педагогічної діяльності, можливість подорожей Україною та за її межами
можливість апробації та ліцензування авторських навчальних програм за наявності таких

Середня школа (Ha)
Від студентів середньої школи ми очікуємо більше відповідальної праці та надаємо їм більшу свободу для їх дій. В 5 класі на тренуваннях «уроках фізкультури» учні мають можливість опановувати різні стилі та напрямки східних єдиноборств задля того, щоб з 6 класу вибрати для себе ті напрямки, якими вони будуть займатись до закінчення школи. Більше уваги приділяється вивченню іноземних мов, окрім того додається польська мова з 5 класу. Факультативно учні можуть вибрати вивчення четвертої мови з переліку (італійська, хорватська, індонезійська, турецька).
Відповідальним за навчання дітей в школі є Наставник. Наставник – це,як правило, вчитель предметник Школи Будокан який протягом року повинен допомагати кожній конкретній дитині свого класу з розвитком та спрямуванням життєвих компетенцій й бути прикладом для наслідування .Наставники змінюються кожен рік та не можуть повторюватись для кожного класу.
Мобільні пристрої ( телефони) здаються власноруч на зберігання вчителю – предметнику або наставнику й забираються власноруч на перервах та в кінці занять.

Мовні компетенції на завершення 9 класу
Вважаємо за потрібне при викладанні іноземних мов ( японської та китайської) додати години для кращого засвоєння матеріалу в рамках факультативних, додатково оплачуваних, занять, а саме:
*Англійська мова – рівень B1
5 – 4 год/тиждень
6 – 4 год/тиждень
7 – 4 год/тиждень
8 – 4 год/тиждень
9 – 4 год/тиждень
*Китайська – рівень HSK 2
*Японська мова – рівень N 4
Пропонується додати:
5 – 2 (+1) год/тиждень
6 – 2 (+1) год/тиждень
7 – 2 (+1) год/тиждень
8 – 2 (+1) год/тиждень
9 – 2 (+1) год/тиждень

Польська мова передбачена для вивчення з 5 по 9 класи, та очікується, що студенти Будокану на момент 9-ого класу зможуть вільно володіти мовою на побутовому рівні.
*Компетенції з бойових мистецтв на завершення 9 класу
Досягнуті рівні згідно з проведеними атестаціями (двічі на рік) на рівні міжнародних федерацій.
Айкідо – 3-1 кю
Джю-джюцу – 3-1 кю
Кендо – 3 кю
Кунфу – 10 дзі

Заняття з бойових мистецтв відбуватимуться 4 рази на тиждень. У японському напрямку студент 5 класу займається всіма видами бойових мистецтв, а у 6 класі обирає 2 види – профільний, на який передбачено 4 години/тиждень та додатковий – 2 години/тиждень, при цьому групи будуть формуватися з учнів різних класів. У 5 класі , як і в початковій школі, атестації відбуваються двічі на рік.
Якщо учень за станом здоров’я не може бути присутнім на тренування, він відпрацьовує асистентом вчителя для дітей з слабкою успішністю :
для 5 класу (у 1 класі),
для 6-7 класу (2 клас),
для 8-9 класу (3-4 клас).

Дисципліна та поведінка.
У 5-9 класах передбачене регулярне чергування у себе в класі протягом тижня по 4 особи. Починаючи з 5 класу протягом всієї середньої та старшої школи запроваджується традиція прибирання залів після тренування.
У середній школі зберігається відсотково-накопичувальна система оцінювання. Накопичуються відсотки за опрацювання теми, де критерії розробляє кожен вчитель та узгоджує із керівництвом + відсотки за поведінку та соціальну активність.

Старша школа (Ri)
До 10 класу ми переводимо високо вмотивованих учнів, з рівнем засвоюваності матеріалу не нижче 70% з кожного предмету.
*Мовні компетенції на завершення 11 класу
Англійська мова – рівень B2 і вище
Китайська мова – HSK 3
Японська мова- N 2
*Цифрові компетенції на завершення 11 класу
На завершення 11 класу студенти Будокану отримують кваліфікацію тестера програмного забезпечення в IT – галузі.
*Бойові мистецтва
По закінченню школи ми передбачаємо здачу іспитів та отримання:
З японських бойових мистецтв – 1 дан чорний пояс
З китайських бойових мистецтв – 1 дзі
Після успішної здачі іспиту студенти отримують диплом інструктора(викладача) з відповідного бойового мистецтва. Таким чином у студентів Будокану з’являється можливість отримати сертифікати початкових спеціальностей з двох галузей – бойових мистецтв та інформаційних технологій.
У 10-11 класах тренування відбуваються тричі на тиждень, з яких 1 раз включає педагогічну практику з проведення тренувань для груп молодших класів.
Школа бере на себе функції підготовки студентів 10-11 класів до ЗНО за рахунок поділу вивчення предметів на профільний та академічний рівні. Якщо студент старшої школи показує прогрес та значні успіхи, він має право обрати 1 вихідний день в тиждень за власним бажанням.
Мобільні пристрої ( телефони) студенти 10-11 класів Школи Будокан не здаються але під час уроків ставляться у беззвучний режим та не використовуються під час навчального процесу не за призначенням.

Будокан співпрацює з такими ВНЗ:
 Одеська військова Академія, факультет розвідки та спеціального призначення
 ЛНУ, факультети Сходознавства та міжнародних відносин

Профіль випускника Будокану
Особистість‍♂‍♀
 креативна та творча людина
 відповідальна
 амбітна
 вольова
 фізично та духовно розвинена
 самодисциплінована та готова до прийняття самостійних рішень
 має майстерські ступені з бойових мистецтв
 володіє командними та лідерськими навичками
 володіє цифровими та мовними компетенціями

Додаток

*Китайська мова
Перший рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 1 рівень повинен знати 150 найбільш часто вживаних китайських слів, розуміти і вміти використовувати прості фрази на китайській мові, а також мати базові знання з граматики.

Другий рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 2 рівень повинен знати 300 найбільш часто вживаних китайських слів, вміти спілкуватися на певні теми, а також мати базові знання з граматики.

Третій рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 3 рівень повинен знати 600 найбільш часто вживаних китайських слів, вміти спілкуватися на базовому рівні повсякденній, науковій та професійній сферах життя.

Четвертий рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 4 рівень повинен знати 1200 найбільш часто вживаних китайських слів, вміти вільно спілкуватися з носіями мови в більшості життєвих ситуацій.

П’ятий рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 5 рівень повинен знати 2500 найбільш часто вживаних китайських слів, вміти читати журнали і газети на китайській мові, розуміти китайські фільми та театральні постановки, виступати з промовами на китайській мові.

Шостий рівень HSK
Учасник письмового іспиту на 6 рівень повинен знати більше 5000 найбільш часто вживаних китайських слів, розуміти як письмову, так і усну інформацію на китайській мові, ефективно висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формах.

*Японська мова
N5 (міжнародний А1) – рівень для початківців, які почитають вивчати мову, який передбачає поверхове розуміння буденних розмов (лексичне поняття близько 800 слів). Граматична частина курсу розрахована на навчання побудови речень і питань зі зв’язками, і дієвідмінами частин мови.
N4 (міжнародний А2) – іспит по закінченню даного рівня дозволяє отримати сертифікат про володіння базовим рівнем знань японської мови. Знання лексики збільшується до 1500 слів, розмовні теми трохи збільшуються в розмірі, але заглиблюються в побутові теми, в порівнянні з N5. Студенти можуть пройти тест на перехід на N2.
N3 (міжнародний В1) – поглиблене вивчення мови, де відточується майстерність читання і написання ієрогліфів (близько 600), особлива увага приділяється граматиці і читанню текстів високого рівня складності (до 3 тис. слів).
N2 (міжнародний В2) – мета даного рівня – читання неадаптованої літератури носіїв мови (газети, журнали, книги), розуміння відеоматеріалів та інформації через ЗМІ. Для складання іспиту необхідно розширити словниковий запас до 6 тис. слів, а вивчені ієрогліфи повинні налічуватися 1 тис.
N1 (міжнародний С1) – даний рівень передбачає вільне спілкування з носіями мови при звичному їм темпі розмови. В ході практичного відпрацювання лексики, словниковий запас збільшується до 10 тис. слів, а доступні знання ієрогліфів досягають позначки 2 тис. Успішна здача іспиту цього рівня доступна тим, хто має досвід проживання в країні або постійного спілкування з носіями японської мови.

*Англійська мова
Beginner, Elementary – A1
За шкалою Ради Європи цей рівень ще називають «рівень виживання». Звучить обнадійливо, адже, судячи з усього, європейська шкала ніби дає вам примарний шанс на виживання в англомовній країні, не маючи хороших мовних навичок і достатньої кількості слів у лексичному запасі. На цьому рівні ви сприймаєте англомовну інформацію на слух (за умови, що інформація ця подається дуже повільно), можете говорити в стандартних ситуаціях (наприклад, можете попросити рахунок в кав’ярні) і читати нескладні тексти (швидше за все – вивіски та заголовки).
Pre-Intermediate – A2
Ситуація з мовними навичками і словником трохи краща, ніж, коли ви знаходилися на попередньому рівні. Тут уже мова не йде про виживання: ви можете вести бесіду, розповідаєте про себе, читаєте вивіски, оголошення, етикетки, можете писати особисті і стандартні ділові листи.
Intermediate – B1
У колах тих, хто ще знаходиться на рівні А1 ви – справжній гуру, людина, яка вільно говорить англійською. Ви слухаєте радіо, дивитеся телепрограми і фільми мовою оригіналу без субтитрів. І, при цьому, вам не потрібно робити вигляд, ніби ви все розумієте, тому що ви – дійсно все розумієте. Можете читати нескладні тексти і адаптовану літературу англійською, ведете особистe та ділове листування.
Upper-Intermediate – B2
Володієте мовою на достатньому рівні, щоб вільно спілкуватися з носіями мови в різних ситуаціях. Тепер, нарешті, ви можете читати неадаптовану літературу англійською, але збірки Шекспіра в оригіналі поки не варто брати до рук.
Advanced – C1
Ви можете в п’ятнадцяти різних виразах описати погоду за вікном, сказати кілька реплік колезі з прихованим змістом, дозувати сарказм у своїх зауваженнях і навіть не замислюватися про те, що вільно можете говорити і думати англійською.
Proficiency – C2
Володієте мовою на такому рівні, що можете в усній і письмовій формі передавати найтонші відтінки значень. Розважаєтесь тим, що виправляєте носіїв мови і іноді гортаєте праці вчених-лінгвістів.
Вивчати мову можна все життя. Немає такого рівня на якому можна було б зупиниться і вважати, що ви досягли досконалості. Але якщо вам вдалося скласти IELTS чи TOEFL на найвищий бал – будьте впевнені, що володієте англійською непогано:)

*Японські бойові мистецтва
Історично в японських бойових мистецтвах не використовувалась система поясів і, тим більше, не носили кольорових поясів. Кольорова градація була вперше запропонована у Франції для кращої мотивації європейських учнів у 20 столітті. У 21 столітті більшість спортивних, сучасних та традиційних шкіл бойових мистецтв дотримуються системи кю (учнівських розрядів) і данів (майстерських ступенів). У Школі Будокан, так само як і в Академії Айкібуджюцу використовується система кю і данів, а кольорова градація поясів відповідає тенденції традиційних шкіл – білі пояси (від початку практики і до 4 кю), коричневі пояси (3-1 кю), чорний пояс (з першого дану і вище).
Білий пояс починають одягати з початку практики БМ (бойових мистецтв). Білий колір символізує початок, в даному випадку – початок шляху в світ східних єдиноборств . В початковій школі право носіння білого поясу ще треба заслужити й діти для цього здають спеціальний екзамен ,а саме право на носіння білого поясу є стимулом для наступних занять БМ. Окрім цього, тести на учнівські ступені (кю) розпочинаються не з 10 кю ( як в більшості традиційних шкіл БМ), а зі здачі на ступені «тигренятко», « ведмежатко» , «вовченя» тощо. Це є ще одним стимулом для подальшого прогрес тренувань та підготовки до наступних іспитів в Айкідо, Джю-Джюцу та інших японських БМ. Іспити та тести на учнівські ступені (кю) розпочинаються з 10 кю, відбуваються два рази в рік (як правило, в грудні та травні/червні ). Учнівські ступені рухаються від 10 кю до 1 кю вниз, а майстерські – від 1 дану до 9 дану вверх.
Під час навчання в початковій школі учні Будокану починають складати іспити з права носіння білого поясу та «ведмежаток» (що позначається нашивками на кімоно) та закінчується складанням відповідного іспиту з БМ в четвертому класі на 7-6 кю ,в залежності від успіху та прогресу кожного з учнів.
Протягом навчання в середній школі ( 5-9 класи ) учні здають іспити з БМ, починаючи з 6 кю та закінчуючи іспитами на коричневий пояс – рівень 3-1 кю (в залежності від прогресу кожного з учнів середньої школи Будокан)
Під час навчання та по закінченню Школи Будокан у кожного з наших учнів є можливість, при вкладених зусиллях та систематичній праці на тренуваннях, стати володарем чорного поясу з обраного виду японських БМ, та при відповідному складанні іспиту на 1 дан та інструкторський диплом на право викладання Айкідо, Джю-Джюцу.

*Китайські бойові мистецтва
Традиція китайських бойових мистецтв налічує більше півтора тисячі років. Протягом свого існування китайське бойове мистецтво постійно розвивалось і доповнювалось новими елементами і відповідало вимогам часу. Історично склалось так, що центрами розвитку бойових мистецтв, монастир Шаолінь, гори Удан, притягували адептів Ушу зі всіх куточків Піднебесної і давали натхнення для розвитку багатьох традиційних стилів.
В школі Будокан система виховання учнів базується на традиційній школі Удан Сан Фен Пай (Мистецтво Бою Гір Удану). Ще його називають внутрішнім бойовим мистецтвом в основі якого лежить розвиток психологічних навичок адептів.
З першого класу учні вивчають базові основи стилю хореографію, фізично укріплюються, розвивають еластичність м’язів, навчаються координації і точності виконання рухів. В основі початкових рівнів лежать форми “довгого кулака”.
По закінченню початкової школи передбачається значення кількох форм кулака уданського кунфу і одної форми з шаблею.
Після закінчення 9 класів базової освіти учні володіють основними видами традиційної спортивної зброї, а також здають екзамени на практичне застосування бойових технік.
З отриманням повної середньої освіти у школі Будокан будуть володіти кулачним мистецтвом, розуміти роботу з традиційною спортивною зброєю, володіти оздоровчими, медитативними та реабілітаційними практиками.

%d блогерам подобається це: