Умови доступності ЛСЗШ Будокан для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в ЛСЗШ Будокан створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку:
– забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (практичний психолог, соціальний педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог тощо);
– створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
– здійснення психолого-педагогічного супроводу;
створення умов для розвитку індивідуальної освітньої траєкторії;
– налагодження співпраці з батьками.
Повною архітектурною доступністю школа не забезпечена.
Станом на 20 вересня 2021 року у закладі відкрито 1 клас з інклюзивною формою навчання, у якому навчається 2 учнів з ООП;
сформована індивідуальна програма розвитку, індивідуальний навчальний план;
у штаті школи працює асистент учителя, що працює з усім класом, зокрема й із дітьми з ООП. Відповідно до своїх посадових обов’язків, здійснює діагностичну та прогностичну функції, в основу яких покладено спостереження, відтак веде Журнал спостереження. Для оцінювання індивідуальних досягнень використовується метод оцінювання портфоліо.